Dlaczego DYNAMICZNY PRICING jest bardziej zyskowny i jakie czynniki decydują o dopasowaniu cen?

Dynamiczny Pricing Pojęcie Dynamicznego Pricingu pojawiło się już w latach 70. XX wieku, gdy zaczęto badać możliwość zastosowania wielu punktów cenowych w sektorze lotniczym i hotelarskim. Menadżerowie chcieli dowiedzieć się, jak użycie różnych cen za ten sam produkt może zwiększyć ich dochody i marże.   Malejąca dostępność Rewolucję rozpoczęły linie lotnicze American Airlines, które oferowały…

źródło: Gartner

Digitalizacja – trendy w handlu

Które z 12 zidentyfikowanych w raporcie Gartnera trendów technologicznych dla 2022, są kluczowe w Retailu?   W jakich obszarach Twoja organizacja jest gotowa na wzrost i zwiększanie efektywności w oparciu o cyfryzację? Według jakich kryteriów dobierasz strategicznych partnerów biznesu? W Pricely wiążemy globalne technologiczne trendy z PRAKTYCZNYMI ZASTOSOWANIAMI dla ogólnopolskich i regionalnych sieci handlowych, aptecznych oraz DIY. Aplikacja Pricely wykorzystuje…