Co to jest pricing

Czym jest dźwignia pricingowa?

Często sieci handlowe przykładają dużą uwagę do zarządzania asortymentem oraz do negocjacji cen zakupu. W Pricely chcemy zwiększać świadomość osób odpowiedzialnych, jak wiele sieć może zyskać dzięki pricingowi, aby spojrzeli na zarządzanie ceną jako jeden z ważniejszych aspektów budowania i utrzymania rentowności firmy.

Jak działa dźwignia pricingowa?

Posłużmy się przykładam Managera sieci handlowej, który ma do wyboru:

 • Zwiększenie o 10% wolumenów sprzedaży
 • Obniżenie cen zakupu o 10%
 • Podniesienie cen sprzedaży o 10%

Zakładając stabilność pozostałych innych czynników ekonomicznych i średnią marżowość produktów na poziomie ok 25% wybierając opcję 1 uzyska proporcjonalnie 10% wzrost masy marży. Negocjując obniżenie cen zakupu uzyska nawet 30% wzrost wartości marży. Natomiast w przypadku podniesienia cen sprzedaży otrzyma aż 40% dodatkowej masy marży. 

Dlatego pricing jest nazywany DZWIGNIĄ ZYSKU.

Jaka jest rola pricingu, co daje i czemu służy?

Najczęściej wspominaną rolą pricingu jest budowanie masy marży. Jednak jest to pewne uproszczenie. W Pricely uważamy, że skuteczne zarządzanie cenami wspiera budowanie u konsumenta takiej świadomości ceny, która zachęca do zakupu określonych produktów, a z perspektywy sklepu/sieci pozwala realizować taką strategię pricingową, która generuje przewidywalną masę marży.

Strategie pricingowe
Znając rolę pricingu w swojej sieci, możesz zbudować skuteczne i proste do wdrożenia strategie cenowe. Stosując odpowiednie reguły pricingowe możliwe jest takie zarządzenie cenami, aby uzyskać:
 • większe marże
 • wzrost wolumenu sprzedaży
 • większą częstotliwość wizyt klientów
 • większą liczbę klientów
 • większą wartość koszyka
 • korzystniejszy wizerunek cenowy

Ewolucja metod i narzędzi zarządzania cenami

Vestibulum sollicitudin nunc in eros a justo facilisis rutrum. Aenean id ullamcorper libero. Vestibulum imperdiet nibh tortor mauris

Nagłówek 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1

Nagłówek 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3

Nagłówek 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2

Nagłówek 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4

Jak zarządzasz cenami w swojej sieci sklepów?

Cykliczny przebieg nowoczesnego procesu pricingowego

Jeśli wyliczanie cen sprzedaży odbywa się metodą ręczną w systemie sklepowym lub formułami w Excelu – jest procesem żmudnym, pracochłonnym i wymagającym uwagi. Duża liczba jednoczesnych zmian cen zakupu oraz presja rosnących kosztów wymaga częstszych aktualizacji cen sprzedaży i precyzyjnego zarządzania marżą.

Proces wycen i rekomendacji w aplikacji Pricely jest cykliczny i zautomatyzowany. Raz zdefiniowane reguły wyliczają ceny sprzedaży na zaktualizowanych automatycznie, codziennie danych wejściowych. Dzięki mocy chmury obliczeniowej Microsoft Azure wyliczanie nowych cen odbywa się natychmiastowo. Tworzenie różnych scenariuszy symulacji cen i porównywanie wyników marżowych daje możliwość wyboru optymalnej strategii dla Twojej sieci.

Dane wewnętrzne:
 • paragonowe
 • magazynowe
 • zakupowe 
 • promocyjne

Dane zewnętrzne:

 • ceny konkurencji
 • placówki konkurencji

Segmentacja asortymentu:

 • wyznaczanie ról kategorii
 • zdefiniowanie produktów opiniotwórczych
Analiza klastrów:​
 • segmentacja placówek na podstawie różnych parametrów​
 • ujednolicanie cen sprzedaży na poziomie klastra

Reguły pricingowe:​

 • Cele marżowe i korekty degresywne​
 • logika produktowa​
 • pozycjonowanie vs konkurent​
 • kontrakty producenckie

Psychologia cen & Machine Learning:

 • Elastyczność cenowa​
 • Algorytmy optymalizacyjne​
 • Progi i punkty cenowe​
Rekomendacje cen optymalnych:
 • Lista cen optymalnych dla całych koszyków SKU dla każdej placówki lub klastra​
 • Prognozowane zmiany masy marży, wolumenu, obrotu​
 • Zmiana średniej marżowości i średniej ceny sprzedaży ​
 • Zmiana pozycjonowania vs konkurent

Pricely to wykorzystanie najnowszej technologii w pricingu

Pricing Managerowie podkreślają łatwość, a wręcz przyjemność doboru parametrów, prowadzenia symulacji oraz porównywania wyników.

Jak Pricely może pomóc w Twojej pracy

Praktyczne zastosowanie nowoczesnego pricingu

Cykliczność rekomendacji i automatyzacja procesu,

Agregacja i analiza danych w jednym miejscu,

Porównywanie wielu scenariuszy,

Wyliczenia elastyczności cenowej produktów podstawie zachowań konsumenta z Twoich placówek,

Eliminacja błędów ludzkich i zwiększenie efektywności pracy Pricing lub Category managera.

Zdobądź wiedzę z Pricely