O Aplikacji

Skorzystaj z metod pricingowych dostępnych w aplikacji Pricely

Tradycyjne metody wyznaczania cen

Budując narzędzie uwzględniliśmy najczęściej stosowane metody wyznaczania cen, jak marżownik i pozycjonowanie vs konkurent – oraz je rozbudowaliśmy. Dodana została możliwość powiązań miedzy produktami ze względu na wielkość, liczbę sztuk, gramaturę, markę, smak – tzw logika produktowa. Zebraliśmy w naszej aplikacji najlepsze praktyki rynkowe retailu z różnych branż (fmcg, pharma, diy), które są gotowe do zastosowania w Twojej sieci.

Algorytmy uczące się na danych - elastyczność

Aplikacja zgromadzi i analizuje dane paragonowe, magazynowe, promocyjne, produktowe nawet z 2 lat wstecz, z każdej palcówki w Twojej sieci. Im więcej danych i lepsza jakość, tym lepsze dopasowanie modelu do rzeczywistych zachowań konsumentów. Dlatego w trakcie użytkowania aplikacja codziennie pobiera świeże dane. Aplikacja wykorzystuje elastyczność cenową popytu na poziomie SKU dzięki czemu możesz wybrać jaki zastosować algorytm optymalizacyjny: maksymalizacja masy marży, wolumenu lub obrotu.

 

Zwiększ efektywność zespołu oraz jakość procesu zarządzania cenami

Symulacje - wybierz optymalne ceny

Jedną z użytecznych funkcjonalności jest tworzenie różnych scenariuszy wyliczeń cen. Scenariusze te są oparte na regułach pricingowych: połączenia w sekwencję tradycyjnych metod wyznaczania ceny wraz zastosowaniem algorytmów optymalizacyjnych oraz możliwością ustawienia dodatkowych parametrów. Efektem każdego z utworzonych scenariuszy jest rekomendacja cen dla wszystkich SKU wybranych do symulacji. Ty dokonujesz wyboru optymalnych cen na podstawie prognoz wyników dla każdego ze scenariuszy: marży, liczby zmian cen, pozycjonowania vs konkurent.

Częstotliwość przeliczeń dopasowana do Twoich potrzeb

Korzystając z aplikacji przekonasz się jak dużo czasu zaoszczędzisz. Automatyczne aktualizacje danych, przeliczenia cen, alerty pozwolą Ci uniknąć wielu błędów. Łatwość tworzenia kolejnych scenariuszy oraz szybkość przeliczania cen dla cały koszyków umożliwi Ci porównanie i wybór optymalnej strategii cenowej dla Twoich celów.

A. Spadająca rentowność sieci handlowej i niskie marże

Aplikacja prognozuje wolumeny i wartości sprzedaży oraz wylicza rekomendacje cenowe do oczekiwanych poziomów marż procentowych i wartościowych

 • Wzrost masy marży ​
 • Poprawa i utrzymanie rentowności sieci

B. Niewykorzystany potencjał generowania marży na produktach niewizerunkowych

Segmentuje i identyfikuje produkty na podstawie preferencji konsumentów (dane paragonowe) oraz stosuje odpowiednie reguły mechanizmy optymalizacyjne (logika produktowa, korekty marżownika, elastyczność)

 • Większa marża procentowa i wartościowa na produktach niewizerunkowych budujących masie marży

C. Wiele równoległych projektów w firmie w celu poprawy sprzedaży/wyniku/ efektywności

Wdrożenie metod pricingowych zawartych w aplikacji maksymalizuje efekt wpływu na marże

 • Mierzalne wskaźniki sukcesu projektu ​szybko się pojawiają​
 • Są przewidywalne

A. Inflacja: wiele zmian cen jednocześnie (trudność w zarządzaniu) oraz potrzeba utrzymania marży ​(jak przenieść podwyżki cen zakupu na konsumentów​ i uwzględnić działania konkurencji)

Automatyzuje proces wyliczania cen i uwzględnia zmiany cen zakupu, cen konkurencji, warunki handlowe i umożliwia zarządzanie maksymalną liczbą zmian cen​

 • Ten sam zespół jest w stanie skutecznie zarządzać większą liczbą zamian cen
  z większą częstotliwością​ (częściej i szybciej reagować)

B. Rosnące koszty​ (pracy personelu​, wolne niedziele​, energii, logistyki)

Poprzez parametryzację i porównywanie scenariuszy aplikacja umożliwia dobrać ceny podążające za rosnącymi kosztami (zmieniające się cele marżowe)

 • Ogranicza ryzyko straty marży z niedostosowania cen sprzedaży​

C. Strat​y i ​błędy (wynikające z braku reakcji lub opóźniona na zmianę ceny zakupu​, zmiany cen konkurencji oraz błędu ludzkiego)

Alertuje o podwyżkach​ cen zakupu, ułatwia monitorowanie wdrażania nowych cen​

 • Unikanie strat marży
 • Skraca czas reakcji na zmiany rynkowe
 • Zmniejszenie / eliminacja błędów
 • Skuteczniejsze zarządzanie 

Dowiedz się jak działa aplikacja Pricely

A. Zbyt wysokie pozycjonowanie cenowe (Klienci postrzegają drogo, odpływ klientów)

Rekomenduje jakie zastosować obniżki oraz na których produktach aby optymalnie zrealizować przyjętą strategię

 • Wzrost wolumenu sprzedaży na produktach wizerunkowych

B. Brak segmentacji produktów i identyfikacji produktów wizerunkowych (na podstawie zachowań konsumentów, na których produktach odnosić się do konkurencji)

Algorytm analizuje i segmentuje produkty ze względu na wrażliwość, przypisuje role produktom w oparciu o dane

 • Postrzeganie przez klientów produktów opiniotwórczych jako przystępnych cenowo

C. Brak odniesienia do konkurencji na podstawie danych

Aplikacja przelicza indeksy vs konkurent w założonych widełkach i dostarcza rekomendacje

 • Oferta konkurencyjna cenowo bez utraty marży umożliwia skuteczną komunikację do klientów (w tym przez pracowników)

A. Niewystarczająca wydajność i efektywność zespołu zarządzającego asortymentem i cenami​

Skonfigurowane scenariusze wyliczają rekomendacje na cały asortyment objęty procesem (możliwość wielokrotnych wariantowych symulacji)​ Aplikacja ułatwia monitorowanie, podgląd, powiadomienia i zwiększa systematyczność

 • Oszczędność czasu ​i szybkie reagowanie
 • Świadome i trafne decyzje pricingowe oparte na danych ​
 • Digitalizacja procesu decyzyjnego zarządzania cenami

B. Jak wykorzystać digitalizację w handlu?​

Aplikacja zawiera kompletne i zaawansowane procesy pricingowe (zaprogramowane wydajnym narzędziu) dostępne nawet dla małych i średnich sieci

 • Usprawnione zarządzanie cenami i asortymentem oraz procesy decyzyjne​​
 • Mały krok w cyfryzację, który ma znaczący i trwały wpływ na rentowność 

C. Niechęć do projektów konsultingowych – jednorazowy efekt i wysoki koszt​

Wdrożenie aplikacji porządkuje, systematyzuje oraz wprowadza cykliczność i powtarzalność procesu​ wyznaczania cen

 • Uporządkowanie i zainicjowanie nowych procesów
 • Szybkie reagowanie oraz możliwość wielokrotnego wykonania różnych symulacji, wyznaczanie optymalnych cen w sposób powtarzalny i ciągły

Podejmuj świadome i trafne decyzje pricingowe

A. Wielkie międzynarodowe sieci korzystają z nowoczesnej wiedzy i metod

W aplikacji zaprogramowane są algorytmy akumulujące doświadczenie i wiedzę ekspercką (psychologia cen, logika produktowa, role kategorii, strategie kategorii)​

 • Wzmocnienie atutów i potencjału własnej sieci dzięki możliwości konfigurowania i testowania własnych strategii cenowych​
 • Skuteczne konkurowanie z dużymi sieciami bez utraty masy marży ​

B. Niedobór szerokiej wiedzy pricingowej i procesów we własnej sieci​

Wdrożenie aplikacji zapewnia transfer i uporządkowanie praktycznej wiedzy pricingowe w zespole

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zespołu Pricingu i Category Managementu
 • Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania cenami przez obecny zespół

C. Zbyt duża ilość i źródeł danych 

Aplikacja automatycznie centralizuje dane, przetwarza, rekomenduje ceny i w jednym miejscu

 • Wnioski, rekomendacje i decyzje​ oparte na danych
 • Data driven company

Bezpieczeństwo danych

W Pricely przykładamy dużą wagę do aspektu bezpieczeństwa, dlatego stosujemy zasady zgodne z aktualnymi standardami i najlepszymi praktykami.​

​8 powodów dlaczego możesz być spokojny o swoje dane i skupić się na rozwoju sprzedaży i budowaniu marży swojej sieci:

dzięki chmurowej platformie Microsoft Azure infrastruktura i oprogramowanie jest zawsze aktualne​

całodobowy monitoring funkcjonowania aplikacji 24/7

mechanizmy kopii zapasowych – codziennych oraz i długoterminowych

szyfrowanie komunikacji oraz przechowywania danych

izolacja środowisk i danych – brak możliwości przeniknięcia do środowisk innych klientów oraz brak dostępu dla podmiotów trzecich

ograniczenia dostępu do danych – mechanizmy uwierzytelniania Azure Active Directory

logowanie aktywności użytkowników oraz specjalistów technicznego utrzymania systemu

wiedza, kompetencje i doświadczenie zespołu IT w zakresie bezpieczeństwa

Baza wiedzy Pricely

Dowiedz się, jak w praktyce zastosować nowoczesne narzędzia pricingowe? Jak przebiega proces wdrożenia? Jakie efekty uzyskują klienci Pricely?