Sprawdź swój Indeks Efektywności Pricingowej
i pobierz za darmo Raport Branżowy

Jak zarządzasz pricingiem?

Odpowiedz na 5 prostych pytań.

Sprawdź swój INDEKS​ Efektywności Pricingowej.​

Zobacz gdzie na skali jest Twoja firma.​

Odbierz Raport Rynkowy.

Poznaj konkurencję w Twojej branży.

NA JAKIM POZIOMIE ZARZĄDZANIA CENAMI JEST TWOJA SIEĆ?

Dowiedz się, na jakim poziomie zarządzania cenami jest Twoja firma.​

Sprawdź pozycję firmy na tle rynku.​

Wejdź na wyższy poziom zarządzania cenami.​

Wypełnij ankietę i otrzymaj darmowy raport o efektywnym zarządzaniu cenami i marżą w Twojej branży.

Indeks efektywności pricingowej

Patronem medialnym badania Indeksu Efektywności Pricingowej oraz Raportu Rynkowego jest Wydawnictwo Gospodarcze i portal Wiadomości Handlowe

Wyznaczanie optymalnych cen sprzedaży w dobie inflacji i rosnących kosztów, to niemałe wyzwanie. Handel detaliczny radzi sobie z tym na różne sposoby, adekwatnie do swoich aktualnych potrzeb i możliwości.

Od dawna przyglądamy się jak robią to sieci handlowe oraz przedsiębiorcy prowadzący własne sklepy i wspieramy ich w tym. Łączymy dwa najważniejsze wymiary:
– ZŁOŻONOŚCI i ZAAWANSOWANIA zarządzania cenami oraz
– DIGITALIZACJI i AUTOMATYZACJI procesów pricingowych

 

X – Złożoność i Zaawansowanie

Wielu managerów wykonuje to w prosty, ale skuteczny i powtarzalny sposób korzystając z marżownika, bazując na cenie zakupu towaru. Niektórzy uwzględniają ceny konkurencji pozycjonując wybrane produkty tak aby uzyskać pożądany efekt postrzegania cenowego przez klientów.
Szereg innych parametrów do wyznaczenia ceny sprzedaży jest stosowanych nieco rzadziej.
Jednym z nich jest logika produktowa, czyli struktura powiązań pomiędzy produktami wiążąca np. smaki, gramatury, czy marki. Widzimy także managerów korzystających z bardziej zaawansowanych metod uwzględniających elastyczność cenową – skłonność do zapłaty określonej kwoty za dany towar.
W niektórych sieciach stosowana jest segmentacja placówek ze względu na wrażliwość konsumentów, która umożliwia dodatkowe zwiększenie efektywności zarządzania cenami dzięki centralizacji

Y – Digitalizacja i Automatyzacja

Większość managerów korzysta ze standardowych programów magazynowo księgowych, a dodatkowe analizy i wyliczenia prowadzą w Excelu.
Stopień zaangażowania pracowników i ręcznej konfiguracji przyczynia się do zwiększonej ilości błędów. Dlatego niektóre sieci stosują zautomatyzowane reguły do wyznaczania cen.
W nielicznych sieciach handlowych menedżerowie kategorii analizują wpływ zmiany cen na spodziewany wynik marżowy oraz sprzedaż i stosują do tego narzędzia wspierające prognozowanie wyników. Porównują ze sobą prognozy przy zastosowaniu różnych zestawów cen by wybrać ten najlepiej realizujący założoną politykę cenową.

X – Y

Jeśli na jednej osi oznaczymy poziom zaawansowania i złożoności – X, a na drugiej stopień automatyzacji i digitalizacji procesów wyznaczania cen – Y, a wynikom nadamy odpowiednie wagi – %, to otrzymamy dwuwymiarowy wykres prezentujący INDEKS EFEKTYWNOŚCI PRICINGOWEJ.

 

Sprawdź gdzie na osi znajduje się Twoja sieć handlowa. Sam możesz sprawdzić na darmowym narzędziu jaki jest Indeks Efektywności Pricingowej w Twojej firmie. Przekonaj się jak wygląda Twoja firma na tle branży, w której działasz. Może to zainspiruje Cię, w którym kierunku rozwijać się, aby być o krok przed konkurencją.