Akademia Pricingu – część 1

Wyobraź sobie, że jesteś Managerem w sieci handlowej i spotykasz złotą rybkę , która ma moc spełnić jedno z Twoich trzech biznesowych życzeń: Zwiększenie o 10% wolumenów sprzedaży Obniżenie cen zakupu o 10% Podniesienie cen sprzedaży o 10% Które życzenie chciał(a) byś spełnić? Zakładając stabilność pozostałych innych czynników ekonomicznych i średnią marżowość produktów na poziomie…